torsdag 17 april 2014

Samer i Nordingrå, Höga Kusten


Samer i Nordingrå/Höga Kusten

Att samernas hem är Norrland är det väl ingen som tvekar på, dock kanske på det mera otippade konstaterandet att det levt samer så långt österut som i Höga Kusten. Samer, eller ”lappar” som den etniska gruppen tidigare kallades, levde ju som bekant som nomader sedan urminnes tider, och åtminstone sedan 1600-talet pågick årliga flyttningar från fjällen ner mot kusten i Ångermanland. Höga Kusten erbjöd bra vinterbete med sina karga, lavarika områden nära havet, och många platser med prefixen ”Lapp- , ”Koj/Kåta-” eller ”Ren- ” vittnar om var samerna har vistats under vintermånaderna, t.ex. ”Lappkåteberget” och ”Lappkojmon”. Sista renrajden i Höga kusten lär ha gått av stapeln i mitten av 1920-talet.

Förutom nomadsamer fanns i Ångermanland, Jämtland, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och delar av Dalarna sedan sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal s.k. ”sockenlappar”. Dessa var bofasta samer som istället för att livnära sig på renskötsel slog sig ner som torpare och utövade diverse hantverk som såldes i bygden. De tillverkade bl.a. korgar, rep, kvastar, kontar och mjärdar. Förutom detta var de bygdens ”rackare”, d.v.s. de fick slakta hästar åt bönderna och behålla köttet, ett tabubelagt arbete för bönderna.
I Nordingrå, Höga Kusten, har samer vistats i byar som Norrfällsviken, Bönhamn, Fällsvik, Mjösjö, Valto och Röksta.

På Lappudden fanns bofasta samer från 1724, och lämningar efter deras lilla stuga finns fortfarande kvar på Lappudden i form av husgrund och härdar. Noteringar i kyrkböcker berättar vad dessa samer hette och om deras levnadsöden, som ofta var grymma. Sjukdomar, drunkningar och spädbarnsdöd var vardagsmat och endast vissa familjemedlemmar överlevde till vuxen ålder.
Att sockenlappar kunde läsa var dessutom mycket ovanligt, men en same vid namn Henrik Jonsson som dog 1821 69 år gammal efterlämnade enligt bouppteckningen, förutom ” en gårdsbynning, ett gethus, en tunna utsäde och några skinn” också ett par läsglasögon och en psalmbok på samiska, något mycket ovanligt på denna tid.
/Maria Blomster



Foto Agne Säterberg
AGMA Forntid & Äventyr AB
Destination Höga Kusten
www.destinationhogakusten.com

Inga kommentarer: