söndag 31 juli 2011

Krkpaddling Lappudden, Höga Kusten


Den 30 juli 2011 genomfördes åter den populära kyrkpaddlingen mellan Nora Kyrka och Lappudden i Nordingrå. 30 kajaker gav sig ut i strålande väder på den 2 mil långa paddlingen. Årets vinnare blev Annah Forsström och spurtvinnare blev Erik Parkman för andra året i rad.
Agne Säterberg
AGMA Forntid & Äventyr AB
Destination Höga Kusten
www.destinationhogakusten.com

torsdag 28 juli 2011

Lappudden Höga Kusten

Sommaren på Lappudden i Nordingrå har varit fylld av aktiviteter och äventyr, många som valt att semestra i Höga Kusten har kommit till Lappudden för att hitta aktiviteter.
Agne Säterberg
AGMA Forntid & Äventyr AB
Destination Höga Kusten
www.destinationhogakusten.com

måndag 18 juli 2011

Scandica 475 med 60 hk motor med trailer stulen i Nordingrå

Nu är det dags att plocka fram bössor, kanoner och högafflar för i natt stals en Båt av märket Scandica 475 med 60 hk motor med trailer på Vallen i Nordingrå, sprid detta vidare till alla ni känner, har någon sett något ring polisen. Båten är inte så vanlig så den borde gå att hitta även om den transporterats utanför Sveriges gränser.

Agne Säterberg
AGMA Forntid & Äventyr AB
Destination Höga Kusten
www.destinationhogakusten.com

söndag 3 juli 2011

Kyrkpaddling Nordingrå Höga Kusten


Kyrkpaddling 30/7 2011

Under många år (från 1970 till mitten på 90-talet) hölls Kyrkpaddling årligen mellan Nora kyrka och Nordingrå kyrka. Kajakpaddlare från hela landet deltog, och även en och annan kanadensare, som mest blev det 50 – 70 ekipage. Det var aldrig fråga om en tävling utan en ”social paddling” där man paddlade tillsammans för att umgås. Den pristagare som vid målet brukade bekransas av Kyrkpaddlingens nestor Karl-ErikFichtelius utsågs på varierande meriter, där farten inte var den viktigaste.

NU har Friluftsfrämjandet Härnösands Kajaksektion tillsammans med Höga Kusten Kajak Härnösand, tagit initiativ till att åter väcka liv i denna fina tradition. Det sker i samarrangemang med Friluftsfrämjandet Höga Kusten och AGMA Forntid & Äventyr AB på Lappudden, och vi inbjuder härmed alltså alla intresserade, med någon paddelvana, att delta enligt nedan. Vi körde”första nystarten” 2010 med 17 startande ekipage – start i duggregn, men sedanbara bättre och bättre! Nu återkommer vi och hoppas på lite fler ekipage, men sätter ett maxantal till 30 kajaker, av logistiska skäl.

Vad krävs för deltagande iKyrkpaddlingen?
Obligatoriskt för alla deltagare är simkunnighet och användande av flytväst under all paddling. Man bör ha viss paddlingsvana – total paddelsträcka är c:a två mil.
Etapp 1 och 3 är insjö,etapp 2 är en havsfjärd. F f a etapp två kan vid hård vind erbjuda rätt grovsjö, och här står arrangörerna för följebåt för ökad säkerhet. Allmänt är tanken att man, även av säkerhetsskäl, håller ihop någorlunda på vattnen, särskilt om vädret är besvärligt.
Tid: lördag 30/7 kl samling kl 08, för start kl 09. Beräknad tid till c:a kl 15 – 17.
Plats: Samling vid strandslänten invid teaterscenen, Noravallen, Nora
Pris: 150kr i anmälningsavgift per person. Täcker liten startkarta/information vidstart, bränsle till följebåtar, saft och korv vid Edensviken, priser och övriga arrangörsutgifter. Eventuellt överskott går till Friluftsfrämjandet eller välgörande ändamål.
Inbetalas senast 23/7 på bankgiro 5327-8719 (Terra FirmaHärnö). Ange vid inbetalning "Kyrkpaddling" samt för- och efternamn och mobiltel för varje deltagare.

Sträckning / preliminär tidsplanering:
1. Första etappen: Från startplatsen i Nora österut över Norasundet till Eden (c:a 7km paddling), kl 09. Upptag i Eden c:a kl 10:30. Första lyftet: Landtransport till Edensviken, c:a 1100 meter. Plats på kajakvagn efter bil erbjuds. Vid Edensviken serveras grillkorv med bröd.

2. Andra etappen: Från Edensviken c:a 12:00, ut över Gaviksfjärden – till Häggvik ca 14:00. 9 km paddling. Andra lyftet: Häggvik –Fårhällan, c:a 900 meter. Vi försöker ordna transport även där - plats erbjudes på kajakvagn efter bil. Alternativ bäres kajaker gemensamt, förslagsvis går man då ihop två och två.

3. Tredje etappen: Fårhällan – Lappudden (över Vågsfjärden) c:a 4 km paddling. Målgång Lappudden från c:a 15:00. Kl. 15:30 – 16:30 (cirka), prisutdelning. Pris utlovas dels till ”Kyrkpaddlare 2011”, och dels till ”Spurtvinnare 2011”. OBS! Cafét på Lappudden är öppet för paddlare och ”påhejare”.

Ej tävling
Tanken är liksom tidigare att detta i första hand är ett tillfälle till umgänge på vattnet, och inte en tävling. Erfarenheten har dock visat att det är svårt att hålla tillbaka tävlingsinstinkten helt, och vi testade 2010 med att ha en ”slutspurt” för de som ville, och det visade sig fungera bra, så vi gör likadant i år. Alltså gemensam ”ordnad start” från Fårhällan, och då går också banan till höger/öster om Prästön i Vågsfjärden, d v s man paddlar mellan den och Nordingrå kyrka på slutet före målgång vid Lappudden. Detta spurtmoment är givetvis helt frivilligt, men alla ombeds hålla till höger om Prästön (av överblicks-/säkerhetsskäl).
Vid frågor: läs i första hand igenom ovan, se efter mer info på www.hogakustenkajak.se eller www.lappudden.se
eller maila tillinfo@hogakustenkajak.se eller info@lappudden.se

VÄLKOMMEN OCH LYCKA TILL!
_________________________________________________________________
Havspaddling 6/8 2011

Under många av de somrar då Kyrkpaddlingen gick (se ovan) gjordes även någon vecka senare en gemensam ”Havspaddling”, ibland kallad ”Kapellpaddlingen” – istället för mellan kyrkor var det t ex mellan kapellen i Bönhamn och i Norrfällsviken. Dessutom behövdes oftast kapell på kajakerna, i denna tur som gick mer ute i det öppna havet.

2010 körde vi ”Havpaddlingen” igen för första gången på många år, (härlig paddling med spegelblankt hav, även på utsidan av Högbonden..). I år gör vi på liknande sätt: arrangörerna ovan, främst Friluftsfrämjandet Härnösands Kajaksektion tillsamans med Höga Kusten KajakHärnösand samt AGMA Forntid & Äventyr AB på Lappudden, ordnar 1 – 2 följebåtar och koordinerar det hela. Vi har av logistikskäl satt max antal deltagare till 20 stycken – först till kvarn.

Upplägg Havspaddling:
Inriktningen är ”social paddling” tillsammans i grupp i havet. Genom att vi har följebåt (-ar) får vi en något större grad av säkerhet, vilket gör att åtminstone vid hyfsat väder den som annars känner sig lite osäker på att paddla öppet hav kan våga sig på detta. Valet av sträckning hålls öppet tills kvällen innan, för bästa anpassning till väderutsikter (och anmält antal – vi sätter max antal deltagare i år till 20). Arrangörerna förbehåller sig rätten att besluta om vilken rutt som till sist väljs. Vi försöker välja ställen för start och slut där man kan parkera ett antal bilar. Var och en ansvarar för sin egen transport.
Rutt meddelas på hemsidor (www.friluftsframjandet.se/harnosand/kajakoch www.hogakustenkajak.se) och ev per SMS.Viktigt därför att alla anger sitt mobiltelefonnummer vid anmälan!
Var och en tar med sin egen fika/mat. Siktet är inställt på en fikapaus och en relativt sen lunchpaus, och vi försöker göra dessa gemensamma.
Vad krävs fördeltagande i Havspaddlingen?
Obligatorisktför alla deltagare är god simkunnighet och användande av flytväst under all paddling, som bör ske i täckt kajak (med kapell). Deltagare bör ha godkajakvana – räkna med drygt två mil paddling, och havet är mestadels öppet österut de tänkta sträckorna, så även viss vana vid öppen sjö.
Tid Havspaddling: lördag 6/8 kl 08, för start kl 09.Beräknad tidsåtgång till c:a kl 16 – 18.
Plats Havspaddling: samling på meddelad plats enligt nedan
Pris Havspaddling: 100 kr i anmälningsavgift per person. Täcker bränsle till följebåtar och övriga arrangörsutgifter. Eventuellt överskott går till Friluftsfrämjandet eller välgörande ändamål.
Inbetalas senast 30/7 på bankgiro 5327-8719 (Terra Firma Härnö). Ange vid inbetalning "Havspaddling" samt för- och efternamn och mobiltel-nr för varje deltagare. Dessutom ett mail till: info@hogakustenkajak.se där ni anger er ungefärliga kajakvana, för att underlätta vårt val av rutt.
Tänkbara sträckningar för Havspaddlingen är främst någon avföljande:

Fällsviken/Fällsvikshamn– Norrfällsviken (vid goda förhållanden, sydlig vind).
Berghamn –Norrfällsviken (vid mycket goda förhållanden, sydlig vind).
Fällsviken/Fällsvikshamn– Bönhamn (vid mindre goda förhållanden, sydlig vind).
Vid iställetnordlig vind, någon av ovanstående men i andra riktningen.
Vid hyfsade förhållanden kanske lunchpaus på Högbonden.
Vid mycket dåliga förhållanden kan valet falla på en rutt i den mer skyddade Norafjärden i stället.
Förberedelser:
Lokalisera de ovan nämnda troliga start- och upptagsplatserna i förväg på era kartor/sjökort. Träna lite hav, och styrka för 25 km. Träna kamraträddning. Leta gärna fram en bogserlina.
Packa gott fika/lunch.
Vid frågor: läs i första hand igenom ovan, se efter mer/uppdaterad info på www.hogakustenkajak.se eller www.lappudden.se
eller maila till info@hogakustenkajak.se eller info@lappudden.se
Agne Säterberg
AGMA Forntid & Äventyr AB
Destination Höga Kusten
www.destinationhogakusten.com