torsdag 1 november 2012


Sedan den 31 oktober står en skulptur i form av ett leende hjärta i rondellen i Örnsköldsvik norra utfart. Skulpturen ska symbolisera det samarbete som Örnsköldsvik och Umeå kommer att ha när Umeå 2014 är kulturhuvudstad i Europa. Kulturhuvudstadshjärtat invigdes under festliga former med en symbolisk "förlovningsfest" dit många åskådare sökt sig, trots att senhöstkvällen inte var den mest inbjudande.
En kulning så klar och stark att den åtminstone räckte till Nordmaling inledde festligheterna. Sedan följde tal där kommunalråden Elvy Söderström (Örnsköldsvik) och Marie-Louise Rönnmark (Umeå ) gav goda utsikter om ett samarbete som inte bara begränsar sig till kulturhuvudstadsåret utan ett långsiktigt samarbete och vidgat utbyte på bred front. Därpå rullade programmet vidare med dansuppvisning, musik, jonglering och en sprakande ljus- och eldshow med AGMA Forntid & Äventyr AB.


Agne Säterberg
AGMA Forntid & Äventyr AB
Destination Höga Kusten
www.destinationhogakusten.com

Inga kommentarer: