onsdag 10 februari 2010

Världsarvsleden


Den 23 maj 2010 invigs den nya Världsarvsleden i Nordingrå. Den nya leden är framtagen av nordingråborna själva och ska fungera som ett "nav" i den fortsatta utvecklingen av turismen och besöksnäringen i Nordingrå.

Leden har fått sitt namn "Världsarvsleden" eftersom dess sträckning enbart löper inom världsarvets gränser, och dess totala längd är ca 10,5 mil.

Världsarvsleden kommer att bli en stor utmanare till dom kända större lederna i Sverige!


/Agne Säterberg


AGMA Forntid & Äventyr AB

Inga kommentarer: