söndag 11 december 2011

Översvämning i Höga Kusten


Den 9 december 2011 drog ett kraftigt oväde in över Höga Kusten, vattennivån ute i havet steg drygt en meter vilket orsakade stora skador på sjöbodar i fiskelägena.
Foto Agne Säterberg
AGMA Forntid & Äventyr AB
Destination Höga Kusten
www.destinationhogakusten.com

Inga kommentarer: