onsdag 26 augusti 2009

Höga Kusten får bättre skydd!

Äntligen har ett förslag kommit om att skydda Höga Kustens natur ytterligare. Förutom den tidigare placeringen på UNESCO´s världsarvslista hamnar vi nu troligtvis på ännu en fin lista, Höga Kusten kan bli så kallat BSPA-område. Det är en förkortning av Baltic Sea Protected Area. Jag hoppas nu att man verkligen tar tillvara denna möjlighet och bevarar detta unika område som i framtiden kommer att ge oss mycket intäkter via turistnäringen. Jag hoppas samtidigt att man stoppar all planerad byggnation efter kustlinjen inom världsarvsområdet.

AGMA Forntid & Äventyr AB

Inga kommentarer: